Dagens guldpris i Malmö är kopplat till inflationen

Inflationen är ett begrepp som används för att beskriva den takt i vilken den generella prisnivån för varor och tjänster stiger. Inflation är därför ett tveeggat svärd – den kan vara ett tecken på en sund och växande ekonomi, men riskerar samtidigt att äta upp konsumenternas köpkraft. Därför är priset på guld en viktig ekonomisk barometer som många analyser, ekonomer och investerare håller ett vakande öga på. I denna artikel beskriver vi hur dagens guldpris i Malmö är kopplat till inflationen.

Detta samband uppstod under 1970-talet

Sett ur en historisk kontext har guldet ofta betraktats som ett skydd mot inflation. För i takt med att inflationen urholkar värdet av valutor och papperspengar har ädelmetallen ofta behållit sitt värde. Detta samband mellan högre inflation och högre priset på guld uppstod under 1970-talet då USA övergav guldstandarden. Konsekvensen av sambandet är att många investerare använder guldet som en trygg hamn i tider av stigande levnadskostnader, vilket gör att priset på råvaran ökar.

Så är dagens guldpris i Malmö kopplat till inflationen

När du besöker en guldhandlare för att förhandla om ett guldpris i Malmö kopplat till guldsmycken eller andra föremål finns inflationen eller deflationen alltid i bakgrunden. Sambandet mellan de stigande eller sjunkande priser på varor och tjänster samt priset på guld kan enklast beskrivas på följande sätt:

  • I tider av inflation söker investerare sig till andra tillgångsslag än de traditionella. För att förstå kopplingen mellan priset på guld och inflationen behöver vi förstå varför investerare väljer guld i tider av stigande inflation. I takt med att inflationen stiger kan den reala avkastningen på traditionella investeringar, såsom obligationer eller bankinsättningar, minska. Detta beror på att avkastningen i kronor och ören är värd mindre i en tid då priserna på varor och tjänster stiger. Detta gör det attraktivt för investerare att söka sig till alternativa tillgångsslag, såsom guld.
  • Investerare och centralbanker driver upp priset på guld. Guld är en tillgång som går att ta på och använda inom industrin. Detta gör att denna ädelmetall ofta behåller sitt värde i tider då värdet på andra tillgångsslag minskar. När investerare söker sig till guldet ökar efterfrågan på denna metall. I sin tur kan detta leda till att priset tillfälligt skjuter i höjden. Dessutom kan centralbankerna i tider av inflation passa på att öka sina guldreserver och därmed bidra till en ökad efterfrågan på guld.