Kamerabevakning med olika slags aktivering

Kamerabevakning med olika slags aktivering

Med kamerabevakning kan väktare, polis, brandkår eller ambulans snabbt skickas till platsen vid behov. Larmoperatören ser vad som händer och agerar utifrån detta. Vilken nivå på bevakning som ska väljas beror på behov av säkerhet – och krav på tillstånd.

Konstant kamerabevakning

Med konstant kamerabevakning menas att den video som kamerorna skapar direkt visas på skärmar för larmoperatörerna. Detta dygnet runt – alla dagar i veckan. Ett exempel kan tas från Stockholms Tunnelbana där kamerorna visar operatörerna flödet av människor och där operatörer kan upptäcka avvikande agerande redan innan det har blivit ett bråk, skadegörelse eller misshandel. Detta kräver däremot operatörer som konstant ser på dessa skärmar, även om viss växling mellan dessa kameror kan ske.

Aktiveras vid rörelse

Ett annat alternativ är att ha kamerabevakning där video enbart visas för larmoperatörerna om larmet aktiveras. Det kan exempelvis vara rörelsedetektorer som märker att någon befinner sig inom ett område varpå larmet aktiveras. I detta fall får operatörerna både information om intrång samt direkt tillgång till den video som kamerorna skapar.

Med andra ord får operatörerna enbart tillgång till materialet när larmet aktiveras. I annat fall har de inte möjlighet att ta del av denna information. För den som är ansvarig för företagslarmet finns däremot fler funktioner:

  • Notifierar vid larm

När ett larm aktiveras kommer appen att skicka notifieringar (exempelvis att telefonen börjar ljuda högt). Därmed kan även den personen agera för att så liten skada som möjligt ska kunna uppstå.

  • Se video dygnet runt

Till skillnad mot larmoperatörerna kan ägaren av larmet koppla upp sig mot larmet via en app – dygnet runt – och se vad som händer. Detta förutsatt att det är bevakning med streamingtjänst via appen.

Aktiveras av värme

Ytterligare en variant av kamerabevakning är att enbart ha värmekameror. Genom denna lösning behöver företaget inte ansöka om tillstånd från Datainspektionen. Detta utifrån att de personer som fastnar på bild omöjligt kan identifieras. Istället går det bara att se att någon med mänsklig kroppstemperatur har försökt att exempelvis göra inbrott.

Denna typ av kamerabevakning kan därmed passa utmärkt vid tillfällen då det egentligen krävs tillstånd men där ansökan om tillstånd inte önskas genomföras. Det kan exempelvis vara tillfälliga behov av kamerabevakning eller övervakning av offentliga områden så som kyrkor eller kulturella minnesmärken.

I grunden fungerar denna bevakning på samma sätt som övrig kamerabevakning. Skillnaden är bara att kamerorna aktiveras av värme – inte av rörelse.