Plangjuten eller blåst sträckfilm?

Plangjuten eller blåst sträckfilm?

För att verkligen förstå sig på sträckfilm, behöver man förstå grunderna. Sträckfilm används för att hålla lådor och kartonger på plats på en pall under transport. De kan dock även användas för att skydda produkter under såväl transport som förvaring. Det finns flera olika storlekar att välja mellan, och olika sorters film tillverkas på olika sorters sätt. De appliceras dessutom på olika sätt: antingen sträcks de för hand eller med hjälp av en maskin. Det finns dessutom flera olika sorters specialfilm på marknaden.

Det finns två olika populära typer av sträckfilm som är värda att känna till: plangjuten och blåst film. Här går vi igenom de främsta skillnaderna mellan dessa.

Plangjuten sträckfilm

Plangjuten sträckfilm tillverkas genom en process där termoplastiskt material smälts ner och gjuts på en kall rulle som sedan kyls av och låts stelna. Denna typ av sträckfilm har utmärkt genomskinlighet, kräver mindre kraft för att sträckas runt kartonger och pallar, samt går inte sönder lika enkelt. Den kan dessutom snurras av en maskin utan att låta särskilt mycket. Filmen kan antingen sträckas för hand eller med hjälp av maskin.

Fördelarna med plangjuten sträckfilm är att den generellt sett är billigare än blåst sträckfilm, tack vare den lägre tillverkningskostnaden. Den är dessutom mer genomskinlig, vilket gör att man kan se de produkter som har filmats.

Blåst sträckfilm

Blåst sträckfilm tillverkas genom en process där smält plastmaterial formas till ett tunt rör. Luft förs in via ett hål likt en ballong. På toppen av röret sitter en luftring som man blåser in luft igenom för att kyla ner sträckfilmen. Denna tillverkningsprocess gör att denna sträckfilm är mer hållbar än plangjuten film.

Fördelarna med blåst sträckfilm är dels att filmen är mer hållbar, men även att den håller en högre kvalitet och gör att lasten är mer säkrad. Den går dessutom inte sönder lika enkelt, vilket är en stor fördel när filmen används för att säkra laster med vassa kanter.

Oavsett vilken typ av sträckfilm du väljer, samt huruvida du applicerar den för hand eller med hjälp av automatisk utrustning, är sträckfilmning av pallar före transport fördelaktigt.

Är det dags att skaffa sig en emballeringsmaskin?

Är det dags att skaffa sig en emballeringsmaskin?

Om du behöver förpacka varor på ett billigt och enkelt sätt är en emballeringsmaskin rätt verktyg för att göra det. I den här texten berättar vi mer om emballeringsmaskinens fördelar och vad du kan använda den till.

Vad är en emballeringsmaskin?

En emballeringsmaskin är en maskin som applicerar sträckfilm på exempelvis pallar inför transport eller förvaring. En enkel emballeringsmaskin har en rotationsplatta på vilken du placerar pallen eller det du ska emballera. Vid sidan av rotationsplattan finns en mast med ett sträckfilmsaggregat där du fäster rullen med sträckfilm. På masten finns även en kontrollpanel via vilken du sköter emballeringsmaskinens aktivitet. Det finns även större helautomatiska emballeringsmaskiner. Dessa kan antingen ha en roterande arm eller ett roterade pallbord, det vill säga en rotationsplatta. En sådan emballeringsmaskin kan sättas in i en förpackningslinje och förpacka upp till 50 pallar i timmen. Standard är att både påläggning, avskärning och påstrykning sker automatiskt. Dessa större emballeringsmaskiner har ofta en fjärrkontroll med vilken du styr dess verksamhet.

Fördelar med en emballeringsmaskin

Att applicera sträckfilm för hand kan fungera om föremålet är litet, men att linda sträckfilm kring stora objekt, såsom pallar, kan vara mycket svårt om man försöker göra det för hand, och tar mycket tid. Det är inte bara enklare att applicera sträckfilm med en emballeringsmaskin, det är billigare också. När du använder en emballeringsmaskin kan du nämligen sträcka ut materialet tre gånger dess ursprungliga längd (du kan inte sträcka ut materialet så mycket för hand) och på så vis behöver du köpa mindre av det. Det är dessutom större chans att varan blir väl emballerad om du gör det med en emballeringsmaskin, och därmed minskar du risken att varan går sönder under transport. Utöver detta tar det förstås mindre tid att emballera med en emballeringsmaskin, och det kräver mindre personal för att göra det.

Särskilt om ni har mycket att plasta in kan det vara dags att skaffa sig en emballeringsmaskin! Detta är ingen exakt siffra, men 10-15 pallar är ett bra riktmärke för när det kan vara läge att investera i en emballeringsmaskin. Anledningen till detta är att det tar 10-15 minuter att för hand emballera en pall ordentligt. Detta arbete är inte bara tidsödande utan kan även orsaka ryggsmärta. 10-15 pallar om dagen innebär åtminstone två timmars jobb som du eller dina medarbetare lägger ner på att emballera pallar. En maskin kan påskynda denna process, och är dessutom mer ergonomisk då ni bara behöver trycka på en knapp för att starta maskinen.