Så väljer du rätt PPM-fond

När du väljer fonder till ditt premiepensionskonto finns det ett antal saker du bör tänka på. Den kanske allra viktigaste faktorn är hur lång din placeringshorisont är, det vill säga hur många år som återstår tills du går i pension. En annan viktig faktor att ta i beaktande är hur hög risk du är beredd att ta, det vill säga hur du ställer dig till att värdet på dina fondandelar kan variera över tid. Advisor PPM och andra fondförvaltare har stor erfarenhet av PPM. Hantering av premiepensionen är viktig för att en bra avkastning och stabil tillväxt skall vara aktuell. De tre vanligaste typerna av fonder du har att välja mellan är aktiefonder, blandfonder och räntefonder.

Sammansättning av fondportföljen

När du sätter ihop din fondportfölj på premiepensionskontot kan du välja upp till fem olika fonder. Om du vill sprida risken, kan du göra det genom att antingen välja en fond som placerar på flera olika marknader, till exempel en globalfond såsom Advisor Världen, eller genom att välja flera fonder ur olika fondkategorier som på ett bra sätt kompletterar varandra. Fonder som placerar på aktiemarknaderna i till exempel Europa och Nordamerika har vanligtvis en lägre risknivå än fonder som investerar på tillväxtmarknader runt om i världen. När du väljer fond bör du jämföra de olika fondernas avgifter och avkastning.

Placeringshorisont

Du som sparar i fonder har förmodligen en målsättning med ditt sparande. Ju längre in i framtiden detta mål ligger, desto mer intressant bör aktiefonder vara för dig. Pensionssparande är nämligen ett långsiktigt sparande, så länge du inte börja närma dig pensionsåldern. Om så är fallet kan det vara en bra idé att välja en högre andel räntefonder.

Risknivå

Värdet på fonder riskerar att öka och sjunka med tiden. Aktiefonder har en tendens att generellt sett ge en mer positiv värdeutveckling än räntefonder ur ett långsiktigt perspektiv. Ur ett kortsiktigt perspektiv är risken att aktiefonder har en negativ värdeutveckling större än vad fallet är med räntefonder. Blandfonder är en typ av fond som innehåller såväl räntor som aktier. Dessa brukar av den anledningen ha en medelhög risknivå – högre än räntefonder men lägre än aktiefonder.