Ett lägenhetslarm skyddar dina värdesaker

Ett lägenhetslarm skyddar dina värdesaker

Oavsett huruvida du äger din lägenhet eller om den är en hyresrätt, finns det fördelar med att ha ett fungerande lägenhetslarm. Här kommer vi gå igenom varför det är viktigt för dig som lägenhetsinnehavare att ha ett larmsystem.

Många larmsystem säljs främst till villaägare men lägenhetslarm marknadsförs sällan till personer som hyr sina hem. En av anledningarna till detta är att personer som bor i lägenhet historiskt sett inte har varit lika attraktiva kunder för larmbolagen. Anledningarna till detta är dels att larmsystemet är tänkt att skydda någonting som du inte äger, samt att du förmodligen inte kommer bo i lägenheten under en längre tid.

Bägge dessa påståenden är dock dåliga ursäkter till att inte skydda sina personliga tillhörigheter. Så som världen ser ut idag, där det blir allt svårare att få lån till en bostad och vi svenskar flyttar omkring i allt större utsträckning, blir det allt vanligare att man hyr sin bostad än vad det en gång var. Därför bör du investera i ett lägenhetslarm, oavsett om du äger lägenheten eller inte, för du vill väl skydda dina värdesaker?

Skydda din lägenhet med ett lägenhetslarm

Även om du inte äger din bostad bör du installera ett larmsystem i den. Det stämmer förvisso att du inte äger själva byggnaden, men faktum är att du äger allt som befinner sig i din lägenhet. Om en inbrottstjuv slår till mot din lägenhet kommer han eller hon inte bli tvungen att ersätta de dörrar eller fönster som har förstörts. Det kanske inte du heller behöver göra, men alla dina personliga tillhörigheter då? Det bästa sättet att undvika att dessa stjäls är att skydda din hyrda lägenhet med ett larmsystem.

En annan vanlig ursäkt till att en lägenhetsinnehavare undviker att investera i ett lägenhetslarm är att de inte har tänkt bo kvar för alltid. Det må så vara att du planerar att bara hyra lägenheten under en begränsad tidsperiod, men bör du inte göra vad du kan för att skydda lägenheten medan du bor i den? Inbrottstjuvar bryr sig inte om hur länge en person har bott i lägenheten när de bryter sig in. För att förhindra inbrott bör du, oavsett hur länge du bott i lägenheten, installera ett larmsystem.