Förvägra inte unga premiepensionen!

Förvägra inte unga premiepensionen!

De skandaler inom premiepensionssystemet som på sistone uppmärksammats av media har lett till att regeringen nu känner sig nödgade att se över huruvida PPM-systemet bör reformeras. Någonting behöver naturligtvis göras för att undvika att vissa bolag uppträder på ett oetiskt sätt mot spararna men att, som vissa röster höjts för, lägga ner hela premiepensionssystemet är helt fel väg att gå.

Den rödgröna regeringen ser nu ut att vilja ta antingen alla PPM-pengar, eller åtminstone delar av dessa, och föra in dem i inkomstpensionen. Problemet med detta är att premiepensionspengarna är dina egna, medans de inkomstpensionen dels är ett pensionssystem utan möjlighet till tillväxt och dels går till dagens pensionärer snarare än till din egen pension.

Premiepension = tillväxt

Med tanke på att PPM-pengarna blir allt viktigare för dagens unga, den dagen det är dags för dessa pensionssparare att gå i pension, vore det naturligtvis ett hårt slag att dela ut mot de unga att förvägra dem sina PPM-pengar. Det är snarare så att dagens unga pensionssparare är i behov av all tillväxt de kan få avseende premiepensionspengarna, då de beräknas behöva arbeta avsevärt mycket längre än dagens pensionärer för att få en pension som ligger på samma nivå som deras. En minskning av antalet valbara fonder kommer inte leda till högre pensionsnivåer, utan snarare lägre pensionsnivåer för de unga pensionsspararna.

Du som är ung har alla möjligheter till en god tillväxt av dina PPM-pengar. Om du till exempel har 20 år kvar till pensionsåldern och idag har 100 000 kronor på ditt PPM-konto, kan din premiepension dubblas i storlek genom en genomsnittlig avkastning som är 5 procent högre. Advisor har genom sin PPM-förvaltning åstadkommit en värdeutveckling på i genomsnitt 10 procent per år sedan januari år 2000, att jämföra med den genomsnittliga avkastningen inom premiepensionssystemet under samma period (7 procent).

Det finns med andra ord goda skäl att ta hjälp av en professionell PPM-förvaltare, för att ge pengarna på ditt PPM-konto goda förutsättningar att växa till sig tills det är dags för dig att börja ta ut din pension. Genom att anlita Advisor kan du försäkra dig om att ditt PPM-konto är i goda händer.