Ett lägenhetslarm skyddar dina värdesaker

Ett lägenhetslarm skyddar dina värdesaker

Oavsett huruvida du äger din lägenhet eller om den är en hyresrätt, finns det fördelar med att ha ett fungerande lägenhetslarm. Här kommer vi gå igenom varför det är viktigt för dig som lägenhetsinnehavare att ha ett larmsystem.

Många larmsystem säljs främst till villaägare men lägenhetslarm marknadsförs sällan till personer som hyr sina hem. En av anledningarna till detta är att personer som bor i lägenhet historiskt sett inte har varit lika attraktiva kunder för larmbolagen. Anledningarna till detta är dels att larmsystemet är tänkt att skydda någonting som du inte äger, samt att du förmodligen inte kommer bo i lägenheten under en längre tid.

Bägge dessa påståenden är dock dåliga ursäkter till att inte skydda sina personliga tillhörigheter. Så som världen ser ut idag, där det blir allt svårare att få lån till en bostad och vi svenskar flyttar omkring i allt större utsträckning, blir det allt vanligare att man hyr sin bostad än vad det en gång var. Därför bör du investera i ett lägenhetslarm, oavsett om du äger lägenheten eller inte, för du vill väl skydda dina värdesaker?

Skydda din lägenhet med ett lägenhetslarm

Även om du inte äger din bostad bör du installera ett larmsystem i den. Det stämmer förvisso att du inte äger själva byggnaden, men faktum är att du äger allt som befinner sig i din lägenhet. Om en inbrottstjuv slår till mot din lägenhet kommer han eller hon inte bli tvungen att ersätta de dörrar eller fönster som har förstörts. Det kanske inte du heller behöver göra, men alla dina personliga tillhörigheter då? Det bästa sättet att undvika att dessa stjäls är att skydda din hyrda lägenhet med ett larmsystem.

En annan vanlig ursäkt till att en lägenhetsinnehavare undviker att investera i ett lägenhetslarm är att de inte har tänkt bo kvar för alltid. Det må så vara att du planerar att bara hyra lägenheten under en begränsad tidsperiod, men bör du inte göra vad du kan för att skydda lägenheten medan du bor i den? Inbrottstjuvar bryr sig inte om hur länge en person har bott i lägenheten när de bryter sig in. För att förhindra inbrott bör du, oavsett hur länge du bott i lägenheten, installera ett larmsystem.

Så använder du sprayburkar för bästa resultat

Så använder du sprayburkar för bästa resultat

Med hjälp av några enkla tips kan du få professionella resultat när du målar med sprayburkar. Här ger vi dig handfasta tips som kan hjälpa dig till bättre resultat.

Tips för användning av sprayburkar

Läs instruktionerna

Instruktionerna på sprayburkar är en värdefull källa till information. Du bör därför ta dig tid att läsa dessa. De förtäljer bland annat hur långt ifrån föremålet du bör hålla sprayburken, hur länge du ska skaka den innan du målar, vilken som är den lämpliga arbetstemperaturen, hur länge färgen behöver torka m.m.

Svep istället för ett peka

Sprayburkar är inga kameror. Du ska därför inte peka och trycka av. För att applicera ett jämnt lager färg bör du istället svepa din sprayburk vertikalt och horisontellt förbi föremålet medan du sprayar. Om du till exempel rör dig från vänster till höger börjar du spraya vänster om föremålet, för att sedan spraya på själva föremålet och sedan förbi på höger sida om detta.

Använd ett stort tyg som skydd

Du bör inte ägna dig åt att tejpa ihop tidningspapper då dessa gärna faller sönder när du målar. Använd istället ett större tyg eller en presenning av plast bakom föremålet, så kan du spraya på sidorna om föremålet utan att behöva oroa dig för färgstänk.

Placera föremålet högt upp

Placera det föremål du ska måla med hjälp av sprayburkar högt upp, gärna på en arbetsbänk eller någon annan typ av plattform. Placera inte föremålet på golvet. För det första kommer du annars tvingas böja dig över föremålet, och för det andra kommer du inte ha föremålet lättillgängligt så du kan spraya förbi föremålet i fråga.

Använd ett handtag

Du kommer få ännu bättre resultat om du använder ett handtag till dina sprayburkar än om du håller burkarna i handen.

Rotera mindre föremål

Om du har möjlighet att placera det föremål du målar på en plattform som till exempel en plywoodskiva eller en bit kartong bör du göra detta. Du kommer då kunna rotera föremålet medan du målar utan att röra det. Måla föremålet, rotera det sedan för att måla det från en annan vinkel.

Vad inkluderar markarbete i Stockholm?

Ett företag som ägnar sig åt markarbete i Stockholm ser till att avlägsna oönskad växtlighet. Det kan bland annat röra sig om träd, sly eller stumpar. Den kompost som är en biprodukt av denna process sprids generellt sett så jämnt som möjligt över det område där arbetet har pågått. Syftet med detta är att försämra möjligheterna för den oönskade växtligheten att på nytt växa upp på platsen, att förhindra jorderosion, samt att förnya den övre delen av jorden.

Till skillnad från andra metoder för markarbete lämnar denna metod inga högar med sly på marken, och man varken bränner eller på andra sätt förstör marken. Genom att anlita ett företag att utföra markarbete i Stockholm kan du som markägare minimera risken att de träd du vill bevara skadas. Detta då komposten skyddar det så viktiga övre lagret av jord och de ömtåliga rötterna. Faktum är att man sällan behöver du inte ytterligare kontrollera huruvida jorden eroderas eller ej. Som markägare får du en färsk “matta” av kompost, vilken på naturlig väg bryts ner till rik överjord.

Varför bör marken förberedas i samband med markarbete i Stockholm?

Anledningen till att det är absolut nödvändigt att marken förbereds beror på att det är på detta fundament som alla byggnationer sker – från små trädgårdar till stora shoppinggallerior. Många markägare, markentreprenörer och andra intressenter är så pass otåliga att komma igång med bygget att de inte riktigt förstår vikten av grundlig planering och ordentlig förberedelse av marken. Därför bör du anlita ett företag att utföra ditt markarbete i Stockholm.

Genom att förbereda marken avgörs i princip huruvida en viss byggnad eller mark är hållbar, användbar och får ett högt försäljningsvärde. Om misstag begås, till exempel att marken hanteras på ett felaktigt sätt, eller att dräneringen inte är korrekt utförd, att vegetationen tillåts växa ohämmat etc, kommer dessa stå markägaren dyrt. Markägare upptäcker ofta att dessa problem har uppstått flera år efter att arbetet har slutförts. Proffs på markarbete i Stockholm är medvetna om detta och tummar aldrig när det gäller förberedelser av marken, därför borde inte du heller försaka markarbetet.

Olika cyklar för pendling

Olika cyklar för pendling

När du ska börja pendla till jobbet på cykel bör du fundera över vilka behov och önskemål din cykel måste uppfylla. Vill du ha en racercykel, en mountainbike eller en vanlig stadscykel? Alla dessa typer av cyklar har sina fördelar och nackdelar. Du bör därför fråga dig själv vilken typ av livsstil du vill ha tillsammans med din cykel, så du kan välja en cykel som passar denna. Här kikar vi närmare på de olika cyklar du kan använda för att pendla. De flesta cyklar finns även i damvarianter, de är oftast lite enklare att stiga på genom att ramen är sne och inte rak. Behöver man ha den damcykel är upp till var och en att avgöra.

Racercykel

Racercyklar har tunnare hjul och en smäckrare design än andra cyklar. De är byggda för hastighet men gör sig inte lika bra i tuff terräng och är inte byggda för att hantera gupp och potthål lika väl. Racercykelns design för tankarna till Tour de France och andra stora cykeltävlingar, men den lämpar sig också väl för dig som vill pendla på cykel. Racercyklar har ofta ett böjt styre men kan även ha ett rakt sådant. Ramen kan vara tillverkad av något av flera olika material, bland annat aluminium eller ultralätt kolfiber.

Mountainbike

En mountainbike har ett rakt styre och kraftigare däck. Den är byggd för att framföras i alla sorters terräng och har ofta stötdämpare som dämpar stötar och gör din cykeltur mer behaglig. Du kan även använda din mountainbike i trafiken, även om den främst är byggd för att användas i terräng. Mountainbikes har bra kurvtagningsförmåga, vilket är användbart om du behöver sicksacka fram genom staden. Om du dessutom gillar att inte alltid ta den enkla vägen är mountainbiken den perfekta pendlingscykeln för dig!

Stadscykel

Den traditionella stadscykeln är varken byggd för att användas i MTB-spåren eller för att färdas på längre sträckor ut i obygden. Den är inte heller den snabbaste cykeln på marknaden, men de är stilrena och passar den pendlare som vill se bra ut på vägen till kontoret. Det innebär dock inte att stadscyklar inte är av hög kvalitet. De är framtagna med din komfort i åtanke och har därför ett väl vadderat säte. Du kan också utrusta denna typ av cykel med en ringklocka, cykelkorg eller pakethållare.

Förvägra inte unga premiepensionen!

Förvägra inte unga premiepensionen!

De skandaler inom premiepensionssystemet som på sistone uppmärksammats av media har lett till att regeringen nu känner sig nödgade att se över huruvida PPM-systemet bör reformeras. Någonting behöver naturligtvis göras för att undvika att vissa bolag uppträder på ett oetiskt sätt mot spararna men att, som vissa röster höjts för, lägga ner hela premiepensionssystemet är helt fel väg att gå.

Den rödgröna regeringen ser nu ut att vilja ta antingen alla PPM-pengar, eller åtminstone delar av dessa, och föra in dem i inkomstpensionen. Problemet med detta är att premiepensionspengarna är dina egna, medans de inkomstpensionen dels är ett pensionssystem utan möjlighet till tillväxt och dels går till dagens pensionärer snarare än till din egen pension.

Premiepension = tillväxt

Med tanke på att PPM-pengarna blir allt viktigare för dagens unga, den dagen det är dags för dessa pensionssparare att gå i pension, vore det naturligtvis ett hårt slag att dela ut mot de unga att förvägra dem sina PPM-pengar. Det är snarare så att dagens unga pensionssparare är i behov av all tillväxt de kan få avseende premiepensionspengarna, då de beräknas behöva arbeta avsevärt mycket längre än dagens pensionärer för att få en pension som ligger på samma nivå som deras. En minskning av antalet valbara fonder kommer inte leda till högre pensionsnivåer, utan snarare lägre pensionsnivåer för de unga pensionsspararna.

Du som är ung har alla möjligheter till en god tillväxt av dina PPM-pengar. Om du till exempel har 20 år kvar till pensionsåldern och idag har 100 000 kronor på ditt PPM-konto, kan din premiepension dubblas i storlek genom en genomsnittlig avkastning som är 5 procent högre. Advisor har genom sin PPM-förvaltning åstadkommit en värdeutveckling på i genomsnitt 10 procent per år sedan januari år 2000, att jämföra med den genomsnittliga avkastningen inom premiepensionssystemet under samma period (7 procent).

Det finns med andra ord goda skäl att ta hjälp av en professionell PPM-förvaltare, för att ge pengarna på ditt PPM-konto goda förutsättningar att växa till sig tills det är dags för dig att börja ta ut din pension. Genom att anlita Advisor kan du försäkra dig om att ditt PPM-konto är i goda händer.

Maten man ska äta när man vill gå ner i vikt

Maten man ska äta när man vill gå ner i vikt

Det kan vara svårt att veta var man ska börja när man vill gå ner i vikt. Processen verkar vara så lång och det krävs mycket tålamod och disciplin. Någon gång måste dock vara början och om man alltid skjuter upp början blir det aldrig av. Ett av de allra första stegen man måste ta är att se över sin kost. Frågorna man måste ställa sig själv är: Vad äter jag en vanlig dag? Vad är det jag behöver äta för att gå ner i vikt? Vad måste jag ändra i min kost? Det är inte så lätt att veta svaren på de sista två frågorna. Därför hjälper vi dig här med frågan Vad är det jag behöver äta för att gå ner i vikt?

Välj lågkolhydratkost

Det finns flera moderna studier som visar att lågkolhydratkost är det effektivaste sättet att gå ner i vikt. Så om du vill gå ner i vikt bör du starta genom att undvika socker och stärkelse. De kan göra dig hungrigare och om du undviker dem i din kost blir du snabbare mätt och det får dig att vilja äta mindre – den snabbaste vägen till viktnedgång. Om din kropp av sig själv vill äta lagom många kalorier så finns det inte heller någon anledning att räkna dem. Med andra ord: Om du håller dig till en lågkolhydratkost äter du mindre kalorier utan att behöva ha stenkoll på dem.

Fett är inte din fiende

Det vanligaste misstaget och en av de myterna som cirkulerar runt är att allt fett är dåligt och får dig att gå upp i vikt. Detta stämmer inte. Att undvika både fett och kolhydrater leder till hunger och därmed småätande. Lösningen är att äta mindre kolhydrater men fortsätta äta naturligt fett tills du känner dig mätt. Smör, vispgrädde, olivolja, kött (inklusive feta delar), fet fisk, bacon, ägg och kokosfett är exempel på mat med naturligt fett.

Ät riktigt mat

Det största misstaget du kan göra är att låta dig bli lurad av alla tusen företag som gör reklam för sina ”low carb-produkter”. De påstår att du kan fortsätta äta pasta, bröd och chokladkakor och med hjälp av deras produkter fortfarande kunna hålla din lågkolhydratkost. Detta är rena lögner och dumheter.

Det finns dock andra kosttillskott som faktiskt hjälper dig i din viktnedgång. Dessa kosttillskott bygger på naturliga beståndsdelar av mat som hr egenskaper som hjälper kroppen i till exempel effektivare ämnesomsättning.

Var går gränsen för fusk?

Det är inte tillåtet att räkna kort i blackjack. Det är dock svårare, om inte omöjligt, för casinon på nätet att upptäcka spelare som gör detta. I ett fysiskt casino måste även de mest skickliga korträknarna försöka dölja vad de håller på med för att inte bli upptäckta. På nätet finns det dock ingen som övervakar spelarna, vilket gör att de kan anteckna de kort de kan se eller till och med använda sig av datorprogram för att räkna kort. Vissa nätcasinon tillhandahåller till och med spelarna med tabeller som förklarar de matematiska aspekterna av ett spel som blackjack. I detta fall är det så enkelt att fuska att det inte längre kan anses vara fusk.

Å andra sidan är andra metoder av fusk som ofta förekommer på fysiska casinon helt enkelt omöjliga att utföra över internet. Det går till exempel inte att märka korten när du spelar videopoker eller smyga in en magnetisk kula på roulettehjulet. Det krävs snarare en hackers skicklighet och verktygslåda för att fuska på nätet eller en programmerare som skriver om casinots mjukvara. Även om manipulation av sådan art inte är helt omöjligt, är det väldigt osannolikt att någon skulle kunna fuska på det sättet utan att åka fast. Att ändra oddsen i ett spel på nätet skulle ju påverka spelet för alla spelare och inte bara för fuskaren. Casinots personal skulle snabbt upptäcka att någonting inte står rätt till och tillfälligt stänga sajten eller det aktuella spelet.

Dessa är några av de fuskare som förekommer på nätet:

  • Bonusjägare – en typ av spelare som använder sig av matematiska beräkningar för att vinna säkra pengar med hjälp av bonuserbjudanden.
  • Spelare som skapar ytterligare konto på ett och samma casino för att kunna ta del av en insättningsbonus gång på gång.
  • Spelare som uteslutande letar efter bonusar utan insättningskrav för att kunna vinna utan att spendera några pengar, och skapar ett stort antal konton i syfte att lura systemet.
  • Hackers som försöker hitta sårbarheter i casinots mjukvara och på så vis skaffa sig en fördel gentemot huset. De välkända casinoplattformarna har en hög säkerhetsnivå men det finns andra som inte är lika säkra.

Ansvarsfullt spelande

Många människor spelar casinospel och andra spel på nätet för spänningen och nöjet. Det finns dock människor som ser spelandet som ett sätt att tjäna pengar, spelar för mer pengar än de har råd med, eller använder spelandet som ett sätt att fly undan vardagen och dess problem. Genom att följa nedanstående tips kan du på ett enkelt sätt säkerställa att ditt spelande inte går överstyr.

  1. Se inte spelandet som ett sätt att tjäna pengar. Casinot använder hasardspel för att tjäna pengar. Det betyder att det inte är utformat för att fungera på det omvända sättet. Över tid kommer du att förlora mer pengar än du vinner. Du bör därför se spelandet som en nöjesutgift, på samma sätt som om du skulle köpa en biobiljett.
  2. Spela bara med pengar du kan förlora. Håll dig inom din budget när du spelar och spela aldrig med pengar som du ska betala räkningar med.
  3. Sätt en spelbudget på förhand. Bestäm dig för hur mycket pengar du har råd att förlora innan du börjar spela. När de pengarna sedan är slut ska du sluta spela! Om du har haft turen på din sida och vunnit är det förstås bra, men du bör inte bli besviken när vinden plötsligt vänder.
  4. Sätt en tidsgräns på förhand. Det är enkelt att förlora uppfattningen om tid och rum när du spelar. Därför bör du sätta en tidsgräns eller ställa alarmet på din mobiltelefon. När tiden har runnit ut ska du sluta spela! Generellt sett kan man säga att ju längre tid du spelar, desto mer pengar kommer du förlora.
  5. Jaga inte förluster. Om du förlorar de pengar du har budgeterat att spela för och sedan försöker vinna tillbaka dem innan du slutar spela, har du gått över din spelbudget. Genom att jaga förluster kommer du sannolikt bara att förlora mer och mer pengar.

Om du bekymrar dig över att inte kunna spela ansvarsfullt, kan det hjälpa att hålla sig till enkla regler såsom att ha en tidsgräns och en spelbudget. Med hjälp av dessa knep kan du enklare fatta de tuffa besluten när det är dags att sluta spela. Märker du att du ändå tämjer på reglerna kan det vara en bra tanke att ta hjälp för att minska spelandet. Spela online ska vara en rolig upplevelse, om det börjar påverka familj eller privatliv är det på fel väg.

Hela Sveriges favoritunderhållning

”Bertil 13. Etta, tre. Olof 65. Sexa, femma.” Om du växte upp i Sverige på 1990-talet, är chansen ganska stor att du har någon form av relation till Leif ”Loket” Olsson och Bingolotto. ”Grattis Lillemor! Du har vunnit en årsförbrukning av kattmat.” Visst känns det lite förlegat? Men i samband med att fler och fler nätcasinon valt att ta in bingo i sitt sortiment, har bingosporten fått ett uppsving. Det är kanske den allra mest välkända formen av spel i Sverige. De allra flesta har någon gång suttit med markeringspenna och bingobricka i högsta hugg och svurit över att ens nummer inte kommer upp. Tidigare var det bingohallar som gällde. Bingolotto introducerade aktiviteten för folkhemmet och nu är det alltså onlinecasinot som axlat ”Lokets” mantel.

Den enklaste av idéer

Idén är enkel. Nummer dras slumpmässigt. Fem nummer på rad. BINGO! Vare sig om du sitter framför TV:n, på bingohallen eller på bilbingots parkeringsplats, så är det svårt att inte ryckas med. Då vinsterna utvecklats från ett paket kaffe till miljoner, har bingo även börjat locka yngre spelare. Rapporter gör gällande att en fjärdedel av de som spelar bingo på nätet idag, är under 35 år. Bingo har alltid setts på som en aktivitet för pensionärer. Ett sätt att komma ut och träffa människor, samtidigt som man får lite spänning i vardagen.

Det sociala spelet

För de mer sociala spelarna, som är rädda för att spel hemifrån soffan blir långtråkigt i längden, finns idag möjlighet att chatta med andra spelare under spelets gång. Spelbolagen tar hela tiden fram nya varianter av spelet för att nå ut till en så stor målgrupp som möjligt, och idag finns mängder av varianter att välja bland. Vinsterna varierar också med möjlighet till stora vinstsummor. Så vare sig du är ute efter de där evigt lockande miljonerna, eller om du bara vill ha lite spänning i vardagen, så finns säkert någonting för dig. Leta runt på internet, bland olika nätcasinon, för att hitta det som passar dig bäst. Sedan är det bara att vässa pennorna, luta er tillbaka och be till bingogudarna att just ert nummer blir nästa att dras.

Undvik att städa på jobbet

Alla skall göra vad den är bra på. Detta är en gammal devis som håller ännu. Även om man alltid kan hjälpas åt för att göra en arbetsplats trivsam, är det inte ekonomen som skall breda mackor. Inte heller bör juristen tömma sopor eller telefonisten skriva offert. Alla har en roll att fylla och genom att frigöra tid från annat kan var och en utvecklas på sitt område. Kontorsstädning i Stockholm och övriga landet är en bransch som blivit större. Allt fler väljer att ta in hjälp utifrån för att hantera kontorsstädningen på rätt sätt. Att alla plockar undan efter sig är för många en självklarhet. Dock skall inte arbetstid läggas på sådant som inte hör till jobbet. I vilket fall inte om man vill nå framåt och få gjort så mycket som möjligt.

När man väljer att ta in förslag på kontorsstädning i Stockholm är det ofta olika upplägg. Här kan man behöva känna till vad som ingår och inte. En tjänst kan sällan jämföras med en annan om inte exakt samma arbetsmoment hör till jobbet. Var därför noga med vad ni behöver hjälp med och vad priset är för en sådan kontorsstädning i Stockholmsområdet.

Bona golv eller bara torka ytor?

En tumregel är att vanlig kontorsstädning i Stockholm inte innefattar sådant som kräver extramaskiner. Att växa golv eller bona fasta mattor är inte någonting som brukar ingå i daglig städning. Dock är dammsugning, golvtorkning och städning av ytor vanligt. För den som har specifika önskemål går det i allmänhet att avtala om det mesta från att torka väggar till att vattna växter på kontoret. Räkna dock inte med att detta per definition kommer att ingå som en del i leveransen.

Att bestämma tidpunkt för sin kontorsstädning i Stockholms innerstad är av vikt. Detta för att man inte skall störa i arbetet som utförs. Vissa kontor behöver ofta hjälp under morgonen medan någon annan hellre får hjälp kvällstid. Tänk igenom hur er situation är för att på bästa sätt kunna informera utförare.