Vad avgör sparräntan på sparkontot?

Det är främst två faktorer som avgör vilken sparränta som banker (och företag) ger på de olika sparkonton som erbjuds. Den faktor som väger tyngst är om kontot har statlig insättningsgaranti eller om den står utanför detta system. Det andra är tiden som pengarna blir låsta på kontot.

Statlig insättningsgaranti

Fördelen med att placera sitt kapital på ett konto som har Statlig insättningsgaranti är att Riksgälden betalar tillbaka insatt summa (och ev. ränta) om företaget som erbjuder detta sparkonto går i konkurs. Det skapar därmed en stabilitet och säkerhet för spararen.

 
Men de konton som har denna garanti erbjuder väldigt låg ränta i jämförelse med de utan denna garanti. Ett exempel från okt 2015 visar denna tydliga skillnad. Denna månad gick det att få ca 1,8% i ränta på ett fasträntekonto om pengarna sattes in på ett treårskonto. Därmed är pengarna låsta i tre år. Samtidigt gick det att få 10% i ränta hos flera av de företag som erbjöd sparkonton utan denna garanti. Skillnaden är alltså mycket stor.

Tid att binda pengarna

Alla företag som erbjuder sparkonton ger en högre ränta om pengarna blir låsta under ett visst antal månader. I exemplet ovan nämndes räntan för en bindningstid på tre år. Detta just eftersom det är den längsta tid som de flesta företag erbjuder. Även här kan ett exempel visa på skillnaderna. HoistSpar erbjöd i okt 2015 en rörlig ränta på 0,8%. De som band pengarna på tre år fick en ränta på 1,8%. Detta är alltså då ett företag där spararnas konton innefattas av den statliga insättningsgarantin. 4Spar erbjöd vid samma tidpunkt en ränta på 6,5% om den var rörlig. Den som däremot valde att binda upp pengarna på tre år fick en ränta på 10%. Den sämsta ränta fås alltså på konton med insättningsgarantin och med rörlig ränta (0,8%). Bäst ränta är konton utan insättningsgarantin och med fast ränta på tre år (10%)